ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1]Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η εταιρεία «ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS A.E.» (στο εξής «Διοργανώτρια Εταιρεία») που εδρεύει στην Κηφισιά, Λεωφόρος Κύμης & Σενέκα 10, 14564 Αθήνα, Ελλάς σε συνεργασία με την εταιρεία «OGILVYONE WORLDWIDE –ATHENS – PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING A.E.» που δραστηριοποιείται στο διαφημιστικό κλάδο (εφεξής καλούμενη «OGILVYONE»),« Εταιρίες», διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) την παρούσα προωθητική ενέργεια με τίτλο “AXE Το Κάτι που έχεις”, εφεξής καλούμενη «ενέργεια».

2] Δικαίωμα Συμμετοχής: Στο διαγωνισμό αυτό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδος και Κύπρου άνω των 18 ετών. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι των Εταιρειών, καθώς και οι συγγενείς τους α΄και β΄βαθμού, οι σύζυγοι καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

3] Διάρκεια της ενέργειας: Η ενέργεια θα διεξαχθεί με τα κατωτέρω μέσα και θα διαρκέσει από 07-07-2017 και ώρα 5:00 μμ. μέχρι 23-07-2017 και ώρα 11:59 μμ.

4] Τρόπος Συμμετοχής: Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι χρήστες θα πρέπει να μεταβούν στην στη σελίδα www.yougotsomething.gr. Για να μπορέσουν να πάρουν μέρος οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να κάνουν Facebook login με το προσωπικό τους profile ή εναλλακτικά να προσθέσουν το email τους και το όνομα τους. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων συμμετοχής από τους συμμετέχοντες.

O συμμετέχοντες στη συνέχεια μπορούν να αλλάξουν τα τετράστιχα που επιθυμούν από το τραγούδι «Το Κάτι» και να γράψουν τους δικούς τους στίχους για το νέο τραγούδι. Ο κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να στείλει τους δικούς του στίχους για το κάθε τετράστιχο από μία φορά μέσα στο 24ωρο.

Με το πέρας του 24ωρου ο συμμετέχων έχει δικαίωμα να στείλει νέους στίχους για κάθε ένα (1) από τα οκτώ (8) τετράστιχα και να αυξήσει τις συμμετοχές του στον διαγωνισμό.

Όλοι οι στίχοι περνάνε από έλεγχο της ΟGILVYONE πριν εμφανιστούν στο site. Σε περίπτωση υβριστικού ή προσβλητικού περιεχομένου οι συμμετοχές θεωρούνται άκυρες και διαγράφονται. Σε συνέχεια η OGILVYONE χρησιμοποιώντας κατά την αποκλειστική της κρίση και ευχέρεια ορισμένα από τα αναρτηθέντα, από τους συμμετέχοντες, τετράστιχα, στη σελίδα www.yougotsomething.gr., θα ετοιμάσει τους στίχους του διασκευασμένου τραγουδιού «ΤΟ ΚΑΤΙ 2017» το οποίο τραγούδι θα ερμηνευθεί από την Φουρείρα και θα προβληθεί σε όλα τα μέσα. Παράλληλα το διασκευασμένο τραγούδι θα γίνει διαφημιστικό σποτ καθώς και video clip με πρωταγωνίστρια την Φουρέιρα.

5]Με την αποδοχή των όρων οι συμμετέχοντες ανεξάρτητα από το αν κληρωθούν ως νικητές και λάβουν τα δώρα του άρθρου 7) συμφωνούν στην παραχώρηση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης των στίχων (τετράστιχων) που έχουν υποβάλλει στο site στην Διοργανώτρια Εταιρεία. Με τη συμμετοχή τους, οι συμμετέχοντες παρέχουν α) τη συγκατάθεση στις Εταιρίες για την προβολή της προωθητικής ενέργειας, β) την χρήση των τετράστιχων ως τμήμα του διασκευασμένου τραγουδιού . καθώς και τη ρητή εξουσιοδότησή τους για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής οιουδήποτε ανταλλάγματος. . Οι στίχοι που θα επιλεχθούν από την Διοργανώτρια Εταιρεία θα χρησιμοποιηθούν στην διασκευή του νέου τραγουδιού «Το κάτι» και σε άλλες προωθητικές ενέργειες όπως video clip, ραδιόφωνο, ηλεκτρονικά μέσα στο Διαδίκτυο (Ιnternet - συμπεριλαμβανομένων των social media), τηλεόραση, κινηματογράφο, έντυπο τύπο. Με την ανάρτηση των στίχων του o κάθε Συμμετέχων ρητά αποδέχεται την παρουσίαση, χρήση και εκμετάλλευση αυτού ως τμήμα του διασκευασμένου τραγουδιού στα ανωτέρω μέσα, παγκοσμίως και στο διηνεκές δίχως την καταβολή οποιουδήποτε ανταλλάγματος.

Με τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα ο συμμετέχων δηλώνει ρητά και εγγυάται ότι οι στίχοι του δεν θίγουν οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου, πνευματικό ή συγγενικό συμπεριλαμβανομένου οποιωνδήποτε δικαιωμάτων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πνευματικά, συγγενικά, δισκογραφικά δικαιώματα και δικαιώματα φορέων συλλογικής διαχείρισης) και ιδιαίτερα το δικαίωμα της προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος και επωνύμου οπουδήποτε τρίτου, δεν προβάλουν εμπορικά σήματα ανταγωνιστικών εταιριών και ότι είναι απαλλαγμένα από νομικά και πραγματικά ελαττώματα. Επίσης, ο Συμμετέχων δηλώνει ότι οι στίχοι του είναι πρωτότυπο έργο του και ανήκει στην πλήρη, αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητα, νομή και κατοχή του, είναι απαλλαγμένο από κάθε είδους ελάττωμα ή δικαίωμα, σήμα, ευρεσιτεχνία, ιδέα, όνομα, κ.τ.λ τρίτο.. Επίσης, δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές που περιέχουν ατάκες με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη, που προσκολύουν τη λειτουργία του συστήματος (spamming), που έχουν περιεχόμενο προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας, που έχουν περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, που προσβάλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, που κάνει διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Σε περίπτωση που ασκηθεί οποιαδήποτε αξίωση τρίτου κατά της Διοργανώτριας ή/και της OGILVY ONE, εξ αιτίας ή εξ αφορμής της ανάρτησης στίχων στο Πρόγραμμα, οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι υποχρεούνται να τις απαλλάξουν από κάθε ευθύνη για αποζημίωση και κάθε είδους απαιτήσεις τρίτων, συμπεριλαμβανομένων εξόδων και δαπανών, που τυχόν προέρχονται από παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή προσωπικότητας.

6]Οι συμμετέχοντες θα μπαίνουν στην κλήρωση για να κερδίσουν τα δώρα που περιγράφονται στον όρο 7 κατωτέρω. Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιαδήποτε συμμετοχή της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ήτα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει μέρος από την αρχή έναρξης του διαγωνισμού έως και τη λήξη του. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος.

7] Δώρα: Τα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο») είναι τα εξής:

-2 διπλές προσκλήσεις για μία από τις καλοκαιρινές συναυλίες της Ε. Φουρέιρα και 2 gift cards των 200€ από τα καταστήματα Public και προϊόντα AXE YOU.

Οι νικητές θα μπορέσουν να γνωρίσουν από κοντά την Ε. Φουρέιρα στα backstage την ημέρα της συναυλίας που θα επιλέξουν κατόπιν συνεννόησης με τον Διοργανωτή.

-10 backpacks με προϊόντα AXE YOU και 10 gift cards των 200€ από τα καταστήματα Public

8] Τρόπος Ανάδειξης Νικητών: Συνολικά, καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού θα αναδειχθούν δύο (2) νικητές που θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση στην συναυλία της Ε. Φουρέιρα που θα επιλέξουν και δύο (2) gift cards από τα καταστήματα public, και δέκα (10) νικητές που θα κερδίσουν 10 backpacks με προϊόντα AXE YOU και 10 gift cards των 200€ από τα καταστήματα Public και είκοσι (20) επιλαχόντες στο σύνολο των έγκυρων συμμετοχών, μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης με τεχνικά μέσα που εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της OGILVYONE, παρουσία εκπροσώπου της Διαφημιστικής ή/και Συμβολαιογράφου.

Αναλυτικά η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 25-07-2017 και ώρα 2:00 μμ για την ενέργεια AXE To Κάτι που έχεις που διήρκησε από 07-07-2017 και ώρα 5:00 μμ μέχρι 23-07-2017 και ώρα 11:59 μμ.

Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει μέρος από την αρχή έναρξης του διαγωνισμού ως και τη λήξη του.

Οι νικητές που θα κληρωθούν από την Κύπρο μπορούν να παραγγείλουν τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν κατόπιν συνεννόησης με τον Διοργανωτή αξίας μέχρι 200€ από τα Public.

Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στη σελίδα του Axe Facebook (https://www.facebook.com/axegreece) και στην ιστοσελίδα της ενέργειας (www.yougotsomething.gr) σε χρονικό διάστημα έως και πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά την κλήρωση. Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Η μη εμφάνιση νικητή ή η άρνηση του δώρου και, η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγονται με την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του δώρου. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο κατά τη σειρά ανάδειξής του στο Διαγωνισμό συμμετέχοντα, ως ανωτέρω κ.ο.κ. Δικαίωμα συμμετοχής για τα δώρα θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων δεν προσβάλλει το Νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Ο Διοργανωτής και η Διαφημιστική Εταιρία διατηρούν πάντως το δικαίωμα να ακυρώσουν και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

7] Οι Εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τους όρους της ενέργειας, να ανακαλέσουν, να παρατείνουν ή να μειώσουν τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, καθώς και να τροποποιήσουν τα δώρα της, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση τους καθώς και να μεταβάλλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν την προωθητική ενέργεια. Οι Εταιρίες διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μη συμμετέχουν στο διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα μηνύματα τους προσβάλλουν την εικόνα των διοργανωτριών ή τα κρατούν τα ήθη και έθιμα κ.λ.π. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση των Εταιριών παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.

8] Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσα από σχετική ανακοίνωση στο Facebook στην επίσημη σελίδα του Axe Facebook (https://www.facebook.com/axegreece).

Οι administrators της σελίδας “Axe Greece” θα αναρτήσουν ανακοίνωση (note) στη σελίδα με τα ονόματα των. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να στείλουν τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν και να αποδεχτούν το δώρο εντός πέντε (5) ημερών. Αν δεν ανταποκριθούν στο χρονικό διάστημα που θα ορίζεται, τότε θα χάνουν το δικαίωμα επί του δώρου τους και θα ειδοποιούνται αντίστοιχα οι επιλαχόντες, οι οποίοι κατόπιν της ενημέρωσής τους θα πρέπει να ανταποκριθούν στο ανάλογο χρονικό διάστημα των πέντε (5) ημερών. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει ως αναγράφεται στην παράγραφο 6. Σε περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί το δώρο, αδρανήσει ή ακυρωθεί η συμμετοχή του, εντός του χρονικού ορίου που θα ορίζεται με την ανακοίνωση των νικητών, τότε το δώρο δίνεται στον πρώτο αναπληρωματικό ο οποίος αντίστοιχα έχει συγκεκριμένο χρονικό όριο να το αποδεχτεί. Οι τυχεροί θα ενημερώνονται μέσω email από την εταιρεία OGILVYONE για να μάθουν την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν για την παραλαβή του δώρου τους.

9] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των Διοργανωτριών Εταιριών.

10] Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Εταιρίες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι Εταιρίες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι των διοργανωτριών εταιρειών. Περαιτέρω, οι Εταιρείες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook και την σελίδα AXE Greece με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.

11] Η συμμετοχή στην ενέργεια αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση κατά την έννοια του ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της ενέργειας καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την ενέργεια. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών και των επιλαχόντων θα τηρούνται μέχρι την ημερομηνία της εκδήλωσης κατά τα ανωτέρω. Μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.

12] Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στις Εταιρίες για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, οι Εταιρίες επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

13] Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των Εταιρειών. Οι Εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή τη χρήση των Δώρων.

14] Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την προωθητική ενέργεια που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

15] Οι όροι συμμετοχής θα βρίσκονται αναρτημένοι στην επίσημη σελίδα του Facebook του AXE Greece (https://www.facebook.com/axegreece) στα notes και στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού (www.yougotsomething.gr) Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.